Сүрьеэгийн далд халдвар болон сүрьеэ өвчний ялгаа

2019-05-22

Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдаж, өөрийгөө болон гэр бүл, ойр дотны хүмүүсээ сүрьеэ өвчний халдвараас урьдчилан сэргийлэх боломжтой юм.