Улаанбурхан, улаанууд өвчний эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтын ажил хийгдэнэ

2019-05-09