Хачгаар дамжих халдварын 206 сэжигтэй тохиолдол мэдээлэгджээ

2019-05-08

Архангай, Баянхонгор, Булган, Баян-Өлгий, Дорнод, Дундговь, Дорноговь, Дархан-Уул, Говьсүмбэр, Говь-Алтай,Өмнөговь, Өвөрхангай, Ховд,  Хэнтий, Хөвсгөл, Завхан, Сэлэнгэ, Төв, Увс, Орхон, Сүхбаатар аймгийн 81сум, нийслэлийн 6 дүүрэгт хачгаар дамжих халдварын 206 сэжигтэй тохиолдол мэдээлэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 26.4 хувиар буурсан  байна. Эпидемиологийн 16  дугаар  долоо  хоногтой харьцуулахад 9 тохиолдлоор нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.