Эрүүл мэндийн даатгалын 2019 оны шимтгэлийн хувь хэмжээ

2019-03-07

Эрүүл мэндийн даатгалын 2019 оны шимтгэлийн хувь хэмжээг танилцуулж байна.