Хүүхдийн эмчийн зөвлөгөө өгөх утасны жагсаалт, хуваарь

2019-01-10

Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн хүүхдийн эмчийн зөвлөгөө өгөх утасны жагсаалт, хуваарийг хүргэж байна.